სწრაფი ნავიგაცია

25 ივლისი
2019

ვახტანგ იდოიძე - როგორ ვაქციოთ მეღვინეობა ტურისტულ ადგილად

18 ივლისი
2019

ბესიკ გოგინავა - ონლაინტურიზმის მარკეტინგული სტრატეგია

16 ივლისი
2019

ზურაბ შევარდნაძე - ოთახის, ბაღისა და აივნის მცენარეების მოვლა

13 ივლისი
2019

ოლგა შაპოვალოვა - „ჩართე“ კრეატიულობა: როგორ განვავითაროთ კრეატიული აზროვნება

11 ივლისი
2019

გიორგი კეკელიძე - ადამიანი და მოტივაცია

04 ივლისი
2019

ქეთევან მელაძე - ტურიზმის განვითარება საქართველოში

04 ივლისი
2019

MORE is LOVE-ის ღონისძიება