სწრაფი ნავიგაცია

31 იანვარი
2019

ნინო ეფხოშვილი / წარმატების სკოლა – კვანტური ნახტომი

24 იანვარი
2019

ნინო მარგველაშვილი / კაიკონა − ცუდი ბავშვი არ არსებობს

23 იანვარი
2019

კარლოს დიეს დე ლა ლასტრა / ლე როშე  – ინოვაციური ტექნოლოგიები მასპინძლობის მენეჯმენტში