სწრაფი ნავიგაცია

26 სექტემბერი
2019

ეკა ყიფიანი - კრეატივის როლი ბიზნესსა თუ უბრალოდ ჩვენს ყოველდღიურობაში

19 სექტემბერი
2019

ლალი ყიფშიძე − კაიზენი − ეფექტიანი მენეჯმენტის იაპონური მოდელი

12 სექტემბერი
2019

ლევან ქოქიაშვილი - როგორ დავიწყოთ სარესტორნო საქმე