სწრაფი ნავიგაცია

28 მაისი
2015
საქართველოს ბანკმა პირველად მიიღო Deutsche Bank–ის ოქროს ჯილდო საერთაშორისო გადარიცხვების საუკეთესო შესრულებისთვის

საქართველოს ბანკმა განაცხადა პირველად Deutsche Bank–ის ოქროს ჯილდოს „Gold STP award for USD payments“ 2014 წელს მიღების შესახებ. საერთაშორისო გადარიცხვების საუკეთესო ხარისხისთვის. STP ნიშნავს საერთაშორისო გადარიცხვებისთვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვებასა და კორექტულად შევსებას ისე, რომ არ ხდება მათი ხელით დამუშავება. ხსენებული ჯილდოს მიღება, არის საქართველოს ბანკის მომსახურების მაღალი ხარისხის აღიარება და ბანკის მომხმარებლის სწრაფად და ეფექტურად მომსახურებაზე მიუთითებს.